GEMEENTE SLUIS | Ren je rot!

Vanaf het schooljaar 2021/2022 ook voorzien in een algemene beweegactivteit voor alle groepen vanaf groep 3: Ren je rot.

Deze wordt onder schooltijd ingepland náást de projecten per combinatiegroep in het sport- en cultuurmenu in de gemeente Sluis.
Deze beweegactiviteit komt jaarlijks terug en is bedoeld om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de groepen.

Bekijk een glimp van dit project

GEMEENTE SLUIS | Ren je rot!

Praktische informatie

Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

Kijk in het online rooster voor het ingeplande moment voor jouw klas

1 uur per groep

Rowan Ritico
Rany Hungenaert

In de gymzaal

groep 3 t/m 8