Foto- en beeldmateriaal

Beeldmateriaal gepubliceerd door Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen

Beeldmateriaal dat door Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld op www.cezvl.nl, op de Facebookpagina en in andere publiciteitsuitingen, mag op geen enkele manier worden gekopieerd, vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of gepubliceerd door derden.

Het is niet toegestaan om dit beeldmateriaal zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen te publiceren, bijvoorbeeld door dit te delen op facebook.

Beeldmateriaal bij binnen- en buitenschoolse projecten

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen foto- of filmmateriaal te maken (anders dan van de eigen zoon/dochter) tijdens de projecten van Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen die doorgang hebben buiten schooltijd. Dit geldt voor ouders, gastdocenten, deelnemers en alle andere betrokkenen.

Bij projecten binnen schooltijd of op kinderopvanglocatie ligt de verantwoordelijkheid voor het maken en publiceren van beeldmateriaal bij de school of kinderopvangorganisatie.

Bezwaar

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met de gegevens en het beeldmateriaal dat wij tot onze beschikking hebben, we respecteren hiermee de privacy van onze deelnemers en het auteursrecht dat op het beeldmateriaal rust.

Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen publiceert alleen beeldmateriaal met toestemming van deelnemers, ouders en auteurs. Mocht er toch materiaal gebruikt zijn waar je geen toestemming voor hebt gegeven of waar je je niet in kunt vinden neem dan contact met ons op via info@cezvl.nl.