Rots en Water

Op 23 en 24 november wordt een tweedaagse Basisschooltraining Rots & Water (RW) aangeboden aan docenten van basisscholen uit de gemeente Sluis. Voor deze dagen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Bij voldoende animo van individuele leerkrachten of scholen kunnen er extra trainingen worden ingezet.

Wat is Rots & Water?
Rots & Water is een leerlijn voor sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leerkrachten worden opgeleid om dagelijks spelenderwijs met kinderen te werken aan een positief schoolklimaat.

De RW Basisschooltraining
De RW Basisschooltraining leidt in twee lesdagen op tot het kunnen verzorgen van RW-training aan de groepen 1 t/m 6 in het primair onderwijs, met voor elk leerjaar tien specifieke lessen aangepast aan leeftijd en ontwikkelingsfase.

Wat levert Rots & Water op?
Pestgedrag wordt voorkomen en in de kiem meteen aangepakt: Al spelenderwijs leren kinderen van de Basisschool met elkaar samen te spelen en samen te werken. Juist door de ontwikkeling van positieve, sociale competenties wordt een belangrijke basis gelegd en voor een positief leer- en speel klimaat hetgeen een zeer belangrijke, preventieve werking heeft op het ontstaan van pestgedrag

Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

Voor wie?
Leerkrachten van basisscholen uit de gemeente Sluis. 
Minimale deelnemers: 15 leerkrachten. Max. 20
Bij voldoende aanmeldingen plannen we een extra training in.

Meer informatie
Meer weten over de training, planning en kosten? 
Mail info@cezvl.nl 

Meer lezen over rots en water kun je hier.

Video